Oktatás

Előadások tartásával, gyakorlatok vezetésével részvétel az ELTE biológus hallgatóinak képzésében növényrendszertan, életföldrajz tárgykörében, továbbá a növényszervezettani gyakorlatok számára a demonstrációs növényanyag biztosítása.

A Kert kísérleti növényanyagot és teret biztosít az ELTE TTK-n folyó ökológiai és növényélettani kutatások számára.

A Botanikus Kert élő gyűjteménye a szemléltető oktatásban saját egyetemünkön kívül fontos szerepet tölt be a Corvinus Egyetem Kertészeti Karának Növénytani tanszéke, a SOTE Gyógyszerész Kara, a Gödöllői Szent István Egyetem Agrártudományi Karának Kertészeti és Trópusi Növénytermesztési Tanszéke, valamint az Állatorvostudományi Karának Takarmányozástani Tanszéke számára a növénytan oktatásában.

Mindemellett egyetemi, doktori szakdolgozatok elkészítését is segíti, valamint kísérleti/kutatási helyszínt biztosít a hallgatók, oktatók és kutatók számára .

A Kertészeti Szakképző Intézet állandó gyakorlati bázisa, elméleti és gyakorlati szakképzés színtere a Botanikus kert, s ezáltal részt vesz a közép- felsőfokú szakképzésben.

A fogyatékkal élő tanulók számára, szerződések alapján, szervezett keretek között folyó rendszeres heti gyakorlat és munkalehetőség biztosítása munkavállalásra felkészítő programjuk keretében.

Ismeretterjesztő kertvezetések felnőtt, ill. általános és középiskolás diákcsoportoknak. E tevékenység eredményes továbbfejlesztését kívánja biztosítani a tervezett botanikai múzeum létrehozása, illetve a Kert információs anyagának fejlesztése, ismeretterjesztő tanfolyamok és foglakozások beindítása, rendszeressé tétele.

Trópus a télben kiegészítő anyagok

Kérdése van?

Telefon: (06-1) 314-05-35

E-mail: botanikuskert@yahoo.com