Örökbefogadás

Az ELTE Füvészkertben évek óta sikeresen zajlik a növények örökbefogadása. Ezzel a kertet támogatni akaró látogatók a Füvészkertért Alapítványnak juttatott adományaikkal segítik a Kert működését. Az ELTE Füvészkert igazgatósága úgy döntött, hogy a 2012-es évtől kezdődően átalakítja a Füvészkert örökbefogadásai rendszerét.
Az új rendszer szerint – látogatóink igénye alapján is – a Kertben található valamennyi növény örökbe fogadható. Az örökbefogadás alkalmából az örökbefogadó Örökbefogadási nyilatkozatot tesz, melyben megjelöli azt a növényt, vagy a Kert valamely, általa kedvelt gyűjteményét, amelyet örökbe szeretne fogadni.

A nagyobb fák illetve gyűjtemények örökbefogadására a Kert tesz javaslatot.

Az örökbefogadással az örökbefogadó a kiemelten közhasznú Füvészkertért Alapítványt támogatja!

Az örökbefogadás összege lehet:

  • 10 000 Ft –Kisebb növények, növénycsoportok örökbefogadása
  • 40 000 Ft –Nagyobb fák illetve területek örökbefogadása

Az örökbefogadásról az Örökbefogadó emléklapot kap, valamint nevét és az örökbefogadott növényt/gyűjteményt emléktábla örökíti meg a Kert bejáratánál.

Az Alapítvány csekken illetve átutalással történő támogatása nem változik. Számlaszám: 11708001-20549985-00000000